Registerkort Nr N04

1657 Minnessten över slaget vid Genevadsbro

Län                                            Halland

Kommun (motsv)             Halmstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Genevadsbro
GPS-angivelse:                        56°33’41.17″N 13°1’44.53″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                      2017-05-04

Historia
Slaget vid Genevadsbro var en del av Karl X Gustavs första danska krig. Slaget varade i sex timmar, och utföll till nackdel för den dansk-skånska hären. Båda arméerna var den 31 augusti uppställda på två mycket långa linjer, parallellt med varandra utefter höjderna på respektive sida av Genevadsån. Vid fyratiden på eftermiddagen började striderna med att ca 500 danska soldater försökte ta sig över bron. Svenskarna lyckades hejda anfallet tillräckligt länge för att hinna sätta eld på bron och därigenom stoppa anfallet. Därefter utkämpades en ca 6 timmar lång artilleri- och muskötduell, och den nordliga vinden drev den tjocka krutröken i ansiktet på danskarna. Vid tiotiden på kvällen, när mörkret skulle omöjliggöra vidare strid, kunde svenskt infanteri ta sig över ån och med pikar och värjor kasta tillbaka det danska artilleriet från den höjd de stod på. Danskarna retirerade därefter i kvällningen söderut mot Laholm och vidare mot Helsingborg.

Ägare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Halland
Adress:                                      301 86 Halmstad
Tfnnr:                                         010-224 30 00
Mail-adress                              halland@lansstyrelsen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Vårdplan erfordras
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1928
Text: TILL MINNE AV SLAGET VID GENEVAD DEN 31 AUGUSTI 1657
Informationsskylt: Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten