Registerkort Nr N03

1613 Minnessten över freden i Knäred 

Län                                            Halland

Kommun (motsv)              Knäred

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  1 km SO Sjöared
GPS-angivelse:                     56°30’43.36″N 13°27’45.26″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                      2017-05-04

Historia
Freden i Knäred slöts den 20 januari 1613 mellan Danmark under Kristian IV av Danmark, som vid tiden bodde på slottet i Halmstad och Sverige under Gustav II Adolf som ett resultat av förhandlingar som inletts i december 1612 under engelsk medling. Genom fredsfördraget avslutades Kalmarkriget 1611–1613. Freden innebar att båda rikena återställde de under kriget gjorda erövringarna (Sverige: Jämtland och Härjedalen; Danmark: Kalmar, Borgholm med Öland med flera. Som pant för det krigsskadestånd på en miljon riksdaler, som Sverige skulle betala Danmark inom 6 år (Älvsborgs andra lösen), behöll Danmark Älvsborg med städerna Nya och Gamla Lödöse. Även Askim, Hisingen, Sävedalen, Bollebygd, Ale, Vätle och Flundre härader i Västergötland med alla dess inkomster behölls av danskarna som pant. Sverige avstod sina anspråk på Soneburgs slott och avsade sig även ”Rättighet, höghet, härlighet, skatt eller uppbörd över kustsamerna vid Västerhavet mellan Titis- och Varangerfjord”, det vill säga anspråk på norska och norrländska landsdelar. Både Sveriges och Danmarks kung skulle ha rätt att bära vapnet tre kronor i sina vapensköldar, dock med ”kondition och förbehåll”, att detta inte skulle användas som anledning till kommande krig. Alla invånare i Sverige och dess provinser skulle få idka handel i Danmark-Norge och vice versa och ingen tull skulle tas upp för svenskar eller deras gods i Öresund.
(utdrag ut Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Halland
Adress:                                      301 86 Halmstad
Tfnnr:                                         010-224 30 00
Mail-adress                              halland@lansstyrelsen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Vårdplan erfordras
Renovering (vid behov):     Texten bör renoveras

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år 1925 av Hallands museum
Text under en kunglig krona och över tre kronor: FREDEN I KNÄRED SLÖTS HÄR DEN 20 JANUARI 1613 HALLANDS MUSEUM RESTE STENEN 1925
Text på frånsidan under en kunglig krona: TYST TALER DANSK TUNGE PAA BAVTASTENEN OM GRAENSESTRIDEN OCH OM GRANDEFREDEN
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten