Registerkort Nr M92

1716 Minnessten över Carl XII:s återkomst till Sverige Ö Skåre läge

 Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)               Trelleborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Trelleborgs golfbana 200 m V klubbhuset
GPS-angivelse:                       55°22’7.66″N 13° 4’37.83″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia
Sveriges situation var vid ingången av år 1715 katastrofal. Finland med Kexholms län och Karelska näset, Ingermanland, Estland och Livland var ockuperat av ryssarna. I Nordtyskland var endast del av Vor-Pommern med Stralsund och Rügen och staden Wismar fritt från fiender. Karl XII valde att stanna i Stralsund. Han planerade att föra kriget vidare i Nordtyskland. Trupper skulle överskeppas från Sverige. Franska sändebud utlovade subsidier och kungen beordrade den svenska flottan att gå till sjöss för att säkra förbindelsen mellan Stralsund och de svenska hamnarna men allt gick snett. Den danska flotta utmanövrerade den svenska flottan och underhållsvägen till Sverige bröts. Friedrich Wilhelm I av Preussen anslöts sig nu till Sveriges fiender. Han ville ha svenska Pommern. Inte nog med detta. Kurfursten Georg av Hannover gick med i kriget. Han ville åt Bremen-Verden med flodmynningarna vid Nordsjön. Kurfursten av Hannover var dessutom kung av Storbritannien och förfogade som sådan över en formidabel flotta. Karl XII hade en armé med 13 000 man mot fiendens 55 000 man. Under sommaren 1715 började danska, sachsiska och preussiska trupper belägra Stralsund och i november landsteg 15 000 man på Rügen. Karl XII gjorde då ett plötsligt utfall med ca 3 000 man. Manövern misslyckades. I striden stupade kungens medryttare från Piteşti, Otto Fredrik von Düring och kungen själv fick en skottskada i bröstet. Rügen fick uppges och fiendens belägring blev alltmer intensiv. Karl XII beslutade sig nu att lämna Stralsund och överlämnade befälet till Dücker, som fick tillåtelse att kapitulera. Sent på kvällen den 10 december lämnade kungen Stralsund i en roddslup. Färden mot öppet vatten var farlig. Fienden hade kanonbatterier på stränderna runt Stralsund och ett pris var satt på kungens huvud. I gryning siktades roddslupen och kanonbatterierna öppnade eld men skotthållet var för stort. Genom en isränna lyckades slupen nå öppet vatten och kofferdisten Whalfisken, som tog ombord kungen. Faran var inte över, danska flottan fanns i farvattnen. Den norske sjöhjälten Peder Wessel, som senare adlades Tordenskjold, hade tidigare patrullerat dessa vatten men han var för tillfället på väg mot Köpenhamn. Från Whalfisken fördes kungen över till den snabbseglande brigantinen Snappupp, som satte kurs mot Ystad. Vinden förde emellertid skeppet till Skåre läge invid Trelleborg. I gryningen den 13 december 1715 steg Karl XII iland. Han hade då varit borta från Sverige i 15 år. Kungen och hans följe begav sig till fots till Trelleborg och skaffade där skjutsvagnar. På vägen mot Ystad skaffades ridhästar. Kungen stannade i Ystad och fortsatte inte till Stockholm. Man befarade en landstigning i Skåne och kungens högkvarter kom för en tid att upprättas i Ystad men flyttades efter en tid till Lund.

Ägare
Namn:                                        Trelleborgs kommun
Adress:                                       Algatan 123, 231 83 Trelleborg
Tfnnr:                                          0410-73 30 00
Mail-adress                               trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):    Texten oläslig. Bör förbättras. Kedjan behöver målas

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Området är inhägnat av fyrkantiga pelare av granit med en kanonkula högst upp. Pelarna förenas av en svartmålad kätting
Text (delvis oläslig): HÄR LANDSTEG KONUNG CARL XII DÅ HAN Å. 1715 D. 23 DECEMB. FRÅN STRALSUND ANLENDE. TIL ÅMINNET DERAF ÄR DENNA STEN RESTER AF CARL ADLERFELT Å. 1768
En mindre sten av granit står inom kedjeavspärrningen med text: RESTAURERADT OCH INHÄGNADT AF TRELLEBORGS FOSTERLÄNDSKA UNGDOMSFÖRENING ÅR 1912
Informationsskylt:  Ja (skadad)


Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten