Registerkort Nr M71

Inskription över hunden Miss på det militära ridhuset i Landskrona

 Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                Landskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sockeln på gamla ridhuset Kavallerigatan 10
GPS-angivelse:                      55°52’18.82″N 12°49’40.91″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2017-07-11

Historia
Överstelöjtnanten vid Wendes artilleriregemente Carl Henrik Schartau var på många sätt en originell man. Men att han skulle ge sin döda hund en militär hedersbegravning var det nog ingen som räknade med.
Den vita foxterriern Miss fick nämligen 1892 en begravning som hette duga. Hundens ägare såg till att en snickare fick order om att bygga en kista, några soldater fick gräva en grav och regementet stod uppställt i paraduniform på Kasernplan. Musikkåren spelade sorgemusik samtidigt som översten själv begravde hunden vid ridhuset. Till vandrarnas förtjusning finns gravens inskriptioner i husets sockel fortfarande kvar.

 Ägare
Namn:                                        Stadshuset Landskrona kommun
Adress:                                      261 80 Landskrona
Tfnnr:                                         0418-47 00 00
Mail-adress                              kommun@landskrona.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket inhugget år 1892 av Carl Henrik Schartau
Text: MISS 1879 – 92  TACK!
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten