Registerkort Nr M41

1891 Minnessten över häxor, soldater och fångar i Malmö

 Län                                             Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I  Garnisonsparken, ”Tjyvaparken” 200 m SO om torget i Kirseberg
GPS-angivelse:                      55°36’29.7″N 13°02’02.8″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia
Gravplats för fattiga soldater från Malmö garnisonsförsamling under åren 1809 – 1870.

 Ägare
Namn:                                        Malmö stad
Adress:                                      Malmö stad, 205 80 Malmö
Tfnnr:                                        040-34 10 00
Mail-adress                              malmostad@malmo.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit rest år 1997 av Backaborna. Minnesstenen är belyst från marken
Text: HÄXBRÄNNING ———
GRAVPLATS. HÄR I GARNISONSPARKEN – TJYVAPARKEN” – LÅNGT UTANFÖR STADEN, BEGRAVDES FATTIGA SOLDATER FRÅN MALMÖ GARNISONSFÖRSAMLING UNDER ÅREN 1809 – 1870 OCH 1827 – 1891 DE FÅNGAR SOM DOG UNDER SIN FÄNGELSETID PÅ FÄSTNINGEN MALMÖHUS
DENNA STEN HEDRAR ALLA DESSA PERSONER SOM AV OLIKA ANLEDNINGAR UTESLUTITS UR SIN TIDS GEMENSKAP OCH UPPMANAR FRAMTIDEN TILL EFTERTANKE
BACKABORNA 27 OKTOBER 1997
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten