Registerkort Nr M40

Minnessten över lägerplats för Stenbocks armé 1710 i N Rörum

 Län                                            Malmöhus (Skåne län)

Kommun (motsv)                Höör

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Magnus Stenbocks väg, N Rörum
GPS-angivelse:                      N56°1’43.25″ E13°30’40.75″  

Inventerad
Namn:                                        Per Åke Karlsson
Datum:                                      2022

Historia
I oktober 1709 skickade Danmark en krigsförklaring till Sverige. Den svenska armén var slagen i spillror efter nederlaget mot den ryska armén i Poltava i juni samma år och nu passade Danmark på att starta ett nytt krig. Krigsförklaringen var nog den tunnaste i historien. Syftet var naturligtvis att försöka ta tillbaka Skåne, Blekinge och Halland.
Den 2 november 1709 landsattes 15.000 danska soldater vid Råå, strax söder om Helsingborg. Magnus Stenbock som var guvernör över Skåne hade enbart tre regementen till Skånes försvar. Denna styrka var helt otillräcklig för att möte den danska invasionen så han kunde enbart bedriva spaning och i övrigt dra sig norrut. Fästningarna i Landskrona och Malmö förblev dock i svenska händer under hela kriget.
I Sverige arbetade man för fullt med att sätta upp nya regementen. Snart fanns ca: 16.000 svenska soldater samlade i Växjö. Stenbocks plan var att lura den danskarna att den svenska armén sökte skära av deras reträttvägar mot Öresund. Därigenom skulle man få de danska styrkorna att lämna det inre av Skåne och dra sig mot Landskrona och Malmö.
Med 8.000 man ryckte Stenbock söderut den 12 februari. Den danske överbefälhavaren general Rantzau fruktade att bli avskuren från Sundet och tågade mot Helsingborg. Stenbock marscherar ända ned till Landskrona och Malmö och kan där komplettera sina styrkor med artilleri. Stenbocks armé omfattar nu 16.000 man. Han vänder nu norrut för att ta upp kampen med Rantzau och den 17 februari 1710 bivackerar han i N Rörum. Den 28 februari 1710 möts de båda arméerna nordost om Helsingborg.

 Ägare
Namn:                                       Frosta härads hembygdsförening
Adress:                                      Ö Strö 918, 241 91 Eslöv
Tfnnr:                                         0708-43 65 41
Mail-adress                              frostabygden@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       Behov av rengöring och textförbättring

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten på sockel av fyra stenblock, allt av grå granit uppförd 1927 som ett minne över Magnus Stenbocks och hans karoliners lägervistelse DE 17 februari 1710 i Norra Rörum och byarna runt omkring. Det var ett kort uppehåll, en natts bivackering, under uppmarschen mot den invaderande danska armén och det följande slaget vid Helsingborg.
Dåvarande kyrkoherde Albin Olsson (1869-1939) hade ivrigt verkat för minnesstenens tillkomst och den invigdes under festliga former söndagen den 3 juli 1927.
Konstnär: Otto Widell i Karlarp
Text under två korslagda svärd och en kanon: LÄGERPLATS FÖR STENBOCKS ARMÉ 17 FEBR 1710
Informationsskylt: Nej

 Per Åke Karlsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten