Registerkort Nr M33

Minnessten över major Tomas Dahlberg 400 m NV Hallgrenska gården, Revinge

 Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    2,4 km VSV Silvåkra kyrka
GPS-angivelse:                       N55°40’57.99″ E13°27’26.07″

Inventerad
Namn:                                       Peter Danilo
Datum:                                      2022-09-24

Historia
Det var under en övning i förflyttning under mörker som det över 20 ton tunga stridsfordonet välte. Det hamnade upp och ner i ett dike. I närheten fanns fullt med andra fordon eftersom det pågick en övning med 700 man. Räddningspersonal var snabbt på plats liksom en bärgnings-bandvagn.
– Fordonet lade sig på taket. Man fick ut de tre personerna som satt bak i fordonet. Den fjärde fick man inte ut helt enkelt. Inte förrän man kunde vända på stridsfordonet, säger informationschefen vid P 7 Jan Bohman.
Den fjärde ombord var vagnchefen, Thomas Dahlberg. Vagnchefen. i ett stridsfordon 90 sitter längst fram och högre upp, och han hamnade alltså nederst vid olyckan. Men hans liv gick inte att rädda.
(Ur SvD 2007-03-24)

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Tfnnr:                                         08-7887500
Mail-adress                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med aluminiumskyltar inhägnat med ett trästaket
Text under en pansartruppsymbol: MAJOR THOMAS DAHLBERG, CHEF 712.KOMPANIET, SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET, DOG PÅ DENNA PLATS VID EN OLYCKA UNDER FÖRBANDSÖVNING 2007-03-24
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten