Registerkort Nr M33

Veteranminnesmur i Helsingborgs norra hamn

Län                                             Malmöhus

Kommun (motsv)                Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Utsiktsplatsen på Parapeten i Kvickbrons förlängning, Helsingborgs norra hamn
GPS-angivelse:                         N56° 2’45.65″ E12°41’8.91″

Inventerad
Namn:                                        Christian och Gustaf Braunstein
Datum:                                      2020-07-11

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                        Helsingborgs stad
Adress:                                       Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17
Tfnnr:                                         042-10 50 00
Mail-adress                              kontaktcenter@helsingborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmur av granit avtäckt 2018-05-27 och invigd av ordförande i Sveriges Veteranförbund general Sverker GöranssoPlatsen har valts och utvecklats av en arbetsgrupp bestående av bland andra kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander, stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr, samt av representanter från Fredsbaskrarna Skåne.
Text: HEDRA DE VETERANER  SOM TJÄNSTGJORT I VÄRLDEN FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH DEMOKRATI
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten