Registerkort Nr M30

Minnesmärke över 21.kustförsvarskompaniet i Mölle hamn

Län                                           f d MalmöhusM30

Kommun (motsv)             Höganäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I korsningen Gyllenstjernas Allé-Norra Strandgatan
GPS-angivelse:                      56°16’57.45″N 12°29’38.92″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-07-10

Historia
Nordvästra Skåne, och Helsingborg, kom ofta att hamna i händelsernas centrum under andra världskriget och runt i trakterna satte beredskapstiden och kriget sina spår. Kustförsvarsförbanden var ofta lokalt rekryterade.

 Ägare
Namn:                                        Höganäs kommun
Adress:                                      Stadshuset, Centralgatan 20, 263 82 Höganäs
Tfnnr:                                         042-33 71 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med en kopparskylt över 16.kustförsvarskompaniet
Text: 16 KF KOMP  1941 – 1945  VID KUSTVÄRNEN  MÄN AV KULLABYGD
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten