Registerkort Nr M26

1956 Minnestavla över flygolycka på Kullabergs nordsida

Län                                             Malmöhus (Skåne)m28 c

Kommun (motsv)               Höganäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Gregers backar på Kullabergs nordsida
GPS-angivelse:                       N56°17’27.22″ E12°30’52.56″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      En av svensk flyghistorias mest tragiska olyckor inträffade här söndagen den 4:e mars 1956 när fyra unga piloter miste livet. Klockan 7:23 på morgonen lyfte fyra Vampire-plan från F14 i Halmstad för att delta i en övning i södra Skåne. Egentligen skulle 12 plan deltagit men på grund av svåra väderförhållanden med tät dimma beslutades att bara fyra plan skulle delta i övningen. Den sista radiokontakten man hade med planen var när de passerade Bjärehalvön, de hade då en flyghöjd på cirka 130 meter när de meddelade att vädret hade klarnat upp något.

Haverikommissionen kom senare fram till att man felberäknat kursen och att detta berodde på att man hade haft fel skala på den karta som använts. Misstaget ledde till att piloterna istället för att runda Kullen flög rakt mot Gregers backar. Den låga flyghöjden i kombination med dimman och hastigheten gjorde olyckan oundviklig. Boende i området har berättat om att de först hört ljudet av jetmotorer tätt följt av explosioner innan det blev helt tyst.

Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        F 10 kamratförening c/o Sven Scheiderbauer
Adress:                                       Sunnanvindsgatan 11B, 262 42 Ängelholm
Telefon:                                     0431-199 45, 070 690 52 22
Mail-adress:                             sven@scheiderbauer.se

Övrigt

Efter en lång process sitter nu en bronsskylt i haveriområdet som skall bevara deras minne. Från Kullensfyr vill vi rikta ett varmt tack till Daniel Åberg och all personal på Länsstyrelsen. Utan deras hjälp hade detta projekt inte kunnat genomföras. Skylten är placerad på Gregers tre backar. på höjd 171 , närmast Skälderviken. Platsen är en av Kullabergs vackraste platser och är väl värd ett besök. Nere till höger syns den gamla minnesplattan.

Minnestavla av rest (uppsatt) 25 maj 2017
Text:  SÖNDAGEN DEN 4 MARS 1956 KL 07.31 FÖROLYCKADES 4 PÅ DENNA PLATS FYRA PILOTER F 14 HALMSTAD I SINA VAMPIREPLAN. SIGURD AHLQVIST, 38 ÅR  ULF ALMTOFT, 26 ÅR  KARL-AXEL PERSSON, 23 ÅR  LENNART GUSTAFSSON, 23 ÅR ALLTID SAKNADE, ALDRIG GLÖMDA

Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 

Projektet har finansierats av Försvarsmakten