Registerkort Nr M24

Minnessten över löjtnant H von Höpken i Köpingebro

Land                                       SverigeM25b

Kommun (motsv)            Ystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Fredriksbergsvägen 88, Köpingebro
GPS-angivelse:                   55°27’17.39″N  13°55’30.84″E

Inventerad
Namn:                                     Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                    2016-05-15

Historia
Friherre Herman von Höpken var född den 24 oktober 1881 i Paris och död i Ystad 1 oktober 1911.  Han var dragon vid Skånska Dragonregementet i Ystad och han är den tredje ryttaren på den berömda Dragontavlan som anses vara världens största stafflimålning (10 meter lång x 5 meter hög). Tavlan finns vid Ystads Militärmuseum. Vid en ridolycka, den 26 september 1911, på fälten mellan Fredriksberg och Köpingebro rider ekipaget omkull och han kommer under hästen varvid han skadar sitt högra ben svårt. Lunginflammation tillstöter och han avlider fem dagar därefter, den 1 oktober. Stoftet förs till fädernegården, Bogesunds Säteri för att gravsättas i Slottskapellet. I samband med renovering av Slottskapellet flyttades kvarlevorna av de i kapellet gravsatta personerna till den sista vilan i ny grav på Östra Ryds kyrkas nya kyrkogård. Flyttningen ägde rum den 19 april 1967.

Ägare
Namn:                                        Köpingebro Idrottsförening
Adress:                                       Fredriksbergsvägen 63, 271 72 Köpingebro
Tfnnr:                                         0411-55 01 96, (070-476 11 01 sekr)
Mail-adress                              kif@ystad.nu

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    Allmän upprensning, förbättring av text
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Skånska dragontroppen i Ystad
Adress:
Telefon:                                     0411-201 08
Mail-adress:                             

Övrigt
Minnesmärke av granit inhägnat med järnkedja
Text: TILL MINNE AF LÖJTNANTEN VID KUNGL SKÅNSKA DRAGONREGTET FRIH HERMAN VON HÖPKEN  REST AF KAMRATER VID REGTET
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten