Registerkort Nr M23

Minnessten över överste af Sandeberg i Arlöv

 Land                                 SverigeM24a

Kommun (motsv)       Burlöv

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:           300 m S Södergården, Alnarps fälad
GPS-angivelse:              N55°38’50”, E13°03’33”

Inventerad
Namn:                                Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                               2016-05-15

Historia
Överste E af Sandeberg blev chef för Kronprinsens husarregemente den 14 maj 1920. Efter sitt tillträde konstaterade han att officerskårens förmåga i terrängritt var bristfällig och ledde därför själv två gånger i veckan övningar i detta ridsätt. Den 19 november skedde en sådan övningsritt mellan Arlöv och Lomma med chefen i täten. Hans häst gick omkull på ett hinder och och ryttaren avled ett par minuter senare. Begravningen skedde i regementets församlingskyrka /S:t Petri) i Malmö och gravsättningen skedde på Gamla kyrkogården i Ystad.

 Ägare
Namn:                                        Alnarps lantbruksuniversitet
Adress:                                      Slottsvägen 5, 230 53 Alnarp
Tfnnr:                                         040-41 50 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Uppröjning och städning
Renovering (vid behov):      Textförbättring, kedjemålning

Vårdare
Namn:                                        Kronprinsens husarreg kamratförening och minnestropp
Adress:                                       c/o Roland Paulsson
Telefon:                                     0708-45 73 63, 040-45 73 62
Mail-adress:                             roland.paulsson@tele2.se

Övrigt
Minnesmärke av granit inhägnad med en järnkätting, avtäcktes på Bornhöftdagen den 7 december 1926 av dåvarande chefen för Kronprinsens husarregemente, överste Axel von Braunerhjelm som även höll minnestalet.
Text: HÄR STUPADE ÖVERSTE E. AF SANDEBERG CHEF FÖR KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE DEN 19 NOVEMBER 1920 UNDER JAKTRITT
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten