Registerkort Nr M22

Minnestavla över omkomna F 10 flygare och votivflygplan i Kirseberg kyrka

 Län                                             Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På höger sidoskepp nära altaret
GPS-angivelse:                      N55°36’32” E13°02’29”

Inventerad

Namn:                                     Christian Braunstein, Peter och Johan Wetterberg
Datum:                                    2021-07-22

Historia
Vid krigsutbrottet 1939 bestod Flygvapnet av endast en jaktflottilj, Svea flygflottilj (F 8), vilken stod för Stockholms luftförsvar. Av den anledningen beslutade riksdagen den 28 februari 1940 att Flygvapnet skulle stärkas med ytterligare två jaktflottiljer. F 9 i Göteborg och F 10 i Skåne, i syfte att försvara luftrummet över Göteborgsregionen samt Skåne.
Under sommaren 1940 upprättades F 10 som ett detachement till Svea flygflottilj (F 8). Där grunden till flottiljen byggdes upp, och den 1 oktober 1940 omlokaliserades verksamheten provisoriskt till Bulltofta flygplats utanför Malmö. Vid Bulltofta uppfördes tre hangarer vid den norra sidan av flygfältet. När flottiljen inledde sin verksamhet den 1 oktober 1940, bar den namnet Tionde flygflottiljen, och bestod enbart av en depåstab. Den 1 november samma år utökades dock flottiljen till att omfatta två divisioner. Ett år senare, den 1 november 1941 hade flottiljens organisation utökats till att omfatta tre flygande divisioner, en markdivision och en depåstab. Flottiljen tillhörde till en början Tredje flygeskadern (E 3), vilken var jakteskadern.
I november 1941 fanns tillräckligt med flygplan för tre divisioner. Många av flygplanen var hårt slitna varför tillgängligheten var låg. Flottiljen skulle dock få nya flygplan och den italienska Reggiane 2000 Falco ersatte J 8:orna. I Flygvapnet fick Reggiane 2000 Falco beteckningen J 20. Leveranserna av J 20 inleddes i mars 1942 och avslutades februari 1943 då 60 individer hade levererats.
Även om Bulltofta var flottiljens huvudbas, så var flygplanen under längre perioder baserade på krigsflygfälten i Skåne. Flitigast användes Rinkaby flygbas, men även flygbaserna vid Sövdeborgs flygbasRipa flygbas och Everöd flygbas. Fram till andra världskrigets slut 1945 var det en hektisk period för F 10. Man gjorde över 28 000 starter och hundratals flygplan avvisades eller lotsades ner på svenska flygfält. Totalt omkom sjutton män från F 10 under krigsåren.
Bulltofta var endast en provisorisk flygbas för flottiljen. I den fortsatta planeringen av flottiljens slutliga placering studerades Ödåkra som ett lämpligt alternativ till att förlägga flottiljen. Dock så låg det inom artilleriräckvidd från Danmark. Istället så valdes Barkåkra strax norr om Ängelholm till att förlägga flottilj permanent. Riksdagen beslutade år 1942 om att börja bygga upp flottiljen i Ängelholm trots att det fanns vissa invändningar mot själva placeringen, eftersom man tog i anspråk bördig åkermark. Samma år, 1942, fick flottiljen den 1 juli namnet Skånska flygflottiljen. Den 1 oktober 1945, det vill säga fyra år efter flottiljens officiella födelsedatum, omlokaliserades flottiljen från Malmö till Ängelholm.

 Ägare
Namn:                                       Svenska kyrkan, Kirsebergs församling
Adress:                                      Vattenverksvägen 25, Malmö
Tfnnr:                                        040-27 91 30
Mail-adress                              kirseberg.malmo@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av svart marmor uppsatt av flottiljen.
Text under flygvapentecknet:  F 10 IN MEMORIAM  C H WIDHOLM *1916 – †1941  K P R:SON V HEIDENSTAM *1920 – †1941 T R RUNEBORG *1921 – †1941  O R ARVROTH *1917 – †1942  B O M BLOMBERG *1915 – †1942  K F PETERSSON *1919 – †1942  K E B STENBERG *1919 – †1942  L E WETTERHOLM *1917 – †1943  P I L ALWÉN *1917 – †1943  G G L RIPA *1920 – †1943  C R GUSTAFSSON *1920 – †1944  H G A LARSSON *1916 – †1944  J T B LAGERSTEDT *1921 – †1944  N E G NORDENGREN *1924 – †1944  G Y ANDERBERG *1923 – †1944  K L ÅKERMAN *1921 – †1945  E H NORDLUND *1922 – †1945
”DE ÄLSKADE INTE SÅ SITT LIV ATT DE DROGO SIG UNDAN DÖDEN”
Ett votivflygplan som skänktes samtidigt till kyrkan ( J20 Reggiane 2000 Falco) står på ett bord i Kronsalen intill kyrkan. Församlingen har f n valt att inte ha det upphängt i kyrkan då det associerar till krig!?
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten