Registerkort Nr M21

Minnesmonument över Skånska flygflottiljen på Bulltofta

Land                                         SverigeM21b

Kommun (motsv)              Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Bödkareparken, Flygfältsvägen
GPS-angivelse:                      55°35’50.7″N 13°03’32.2″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter
Wetterberg
Datum:                                      2016-06-27

Historia
Riksdagen beslutade den 28 februari 1940 att Flygvapnet skulle stärkas med ytterligare två jaktflottiljer. F 9 i Göteborg och F 10 i Skåne, i syfte att försvara luftrummet över Göteborgsregionen samt Skåne. Under sommaren 1940 upprättades F 10 som ett detachement på Svea flygflottilj (F 8). Den 1 oktober 1940 omlokaliserades verksamheten provisoriskt till Bulltofta flygplats utanför Malmö. När flottiljen inledde sin verksamhet den 1 oktober 1940, bar den namnet Tionde flygflottiljen, och bestod enbart av en depåstab. Den 1 november samma år utökades dock flottiljen till att omfatta två divisioner. Ett år senare, den 1 november 1941 hade flottiljens organisation utökats till att omfatta tre flygande divisioner, en markdivision och en depåstab. Flottiljen tillhörde till en början Tredje flygeskadern (E 3), vilken var jakteskadern. Även om Bulltofta var flottiljens huvudbas, så var flygplanen under längre perioder baserade på krigsflygfälten i Skåne. Fram till andra världskrigets slut år 1945 var det en hektisk period för F 10. Man gjorde över 28 000 starter och hundratals flygplan avvisades eller lotsades ner på svenska flygfält. Totalt omkom sjutton män från F 10 under krigsåren. Bulltofta var endast en provisorisk flygbas för flottiljen. I den fortsatta planeringen av flottiljens slutliga placering studerades Ödåkra som ett lämpligt alternativ till att förlägga flottiljen. Dock så låg det inom artilleriräckvidd från Danmark. Istället så valdes Barkåkra strax norr om Ängelholm till att förlägga flottilj permanent. Riksdagen beslutade år 1942 om att börja bygga upp flottiljen i Ängelholm trots att det fanns vissa invändningar mot själva placeringen, eftersom man tog i anspråk bördig åkermark. Samma år, 1942, fick flottiljen den 1 juli namnet Skånska flygflottiljen. Den 1 oktober 1945, det vill säga fyra år efter flottiljens officiella födelsedatum, omlokaliserades flottiljen från Malmö till Ängelholm. Flottiljen avvecklades 2003. 

Ägare
Namn:                                       Malmö stad
Adress:                                      Malmö stad, 205 80 Malmö
Tfnnr:                                        040-34 10 00
Mail-adress                             malmostad@malmo.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Stiliserat propellerförsedd flygmaskin på en mjukt formad båge. Hög granitsockel med minnesplakett som minner om Skånska flygflottiljen F 10 som sattes upp 1940 på Bulltofta där den var förlagd till 1945
Text: KUNGL SKÅNSKA FLYGFLOTTILJEN F 10 VAR BASERAD PÅ BULLTOFTA 1940 – 1945. UNDER DESSA BEREDSKAPSÅR GJORDES VÄRDEFULLA INSATSER FÖR MALMÖS OCH SKÅNES LUFTFÖRSVAR
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten