Registerkort Nr M20

Minnessten över Reservflygskolan på flygfältet i Eslöv

Län                                            Malmöhus

Kommun (motsv)               Eslöv

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Flygfältsvägen 4
GPS-angivelse:                      55°51’6.68″N  13°19’35.90″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunsterin
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Vid andra världskrigets utbrott blev Krigsflygskolans (F 5) utbildningskapacitet för liten. Av denna anledning måste andra flygfält i närheten tas i anspråk. Dessa flygfält blev Bulltofta och Eslöv och flygskolorna där kom att benämnas Reservflygskolor (RFS). RFS II i Eslöv startade i januari 1940. I samband med den tyska erövringen av Danmark och Norge i april 1940 överfördes RFS I till Örebro och RFS II till Eskilstunafältet men båda skolorna återvände under sommaren till Eslöv där de benämndes Reservflygskolan. Skolan upphörde i oktober 1946 efter nio genomförda kurser.
De flygare som utbildades vid RFS kom att bilda en ny kategori piloter – de värnpliktiga flygförarna eller Silvervingarna som de kom att kallas p g a att de tilldelades flygförarmärket i silver i stället för i guld.

 Ägare
Namn:                                        Eslövs flygklubb
Adress:                                       c/o Christian Kempe (sekr)
Tfnnr:                                          0766-44 15 50
Mail-adress                              chkempe@outlook.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit bredvid flygklubbens kontor på flygfältet.
Text under ett flygvapenemblem:  UNDER ÅREN 1939 – 46 LÅG FLYGRESERVSKOLAN Å ESLÖVS FLYGFÄLT
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten