Registerkort Nr M06

Två minnesstenar över slaget vid Helsingborg

Land                                     SverigeM06e

Kommun (motsv)          Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:             Ringstorpsvägen, framför entrén till Ringtorps vattentorn, ”Borgen”
GPS-angivelse:               56°3’42.16″N 12°42’9.73″E

Inventerad
Namn:                                 Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                2016-06-27

HistoriaM06
Slaget vid Helsingborg stod den 28 februari 1710 (enligt den svenska kalendern; 27 februari enligt den julianska och 10 mars enligt den gregorianska) vid Ringstorpshöjden nordöst om dåvarande Helsingborg. De stridande parterna var den danska invasionsarmén på 14 000 man, ledd av generallöjtnant Jørgen Rantzau, och den lika stora segrande svenska armén ledd av generalguvernören i Skåne, Magnus Stenbock. Slaget hade sin upptakt när Danmark försökte utnyttja det svenska nederlaget vid Poltava år 1709 genom att på hösten samma år landstiga med en invasionsarmé vid Råå. Då större delen av de svenska stridskrafterna hade utplånats vid Poltava, var styrkorna i landet i för dåligt skick för att bjuda tillräckligt försvar. Stenbock tvingades därför dra sig tillbaka till Småland, där en ny armé tränades upp. Under tiden ryckte den danska armén allt längre in i Skåne, med målet att inta flottbasen i Karlskrona. När Stenbock slutligen kunde tåga in i Skåne drog sig de danska trupperna tillbaka till Helsingborg, där det avgörande slaget sedan stod. Slaget slutade i svensk seger och efterföljdes av en dansk reträtt från Skåne. Detta blev därmed Danmarks sista större kraftsamling att återta Skånelandskapen.

Ägare
Namn:                                       Helsingborgs stad
Adress:                                      Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17
Tfnnr:                                        042-10 50 00
Mail-adress                             kontaktcenter@helsingborg.seAdress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

ÖvrigtM06f
1) Vid 150-årsminnet av slaget, den 28 februari 1860, restes en blygsam minnessten av granit på Ringstorpshöjden i Helsingborg.
Text: MS D 28 FEB 1710
2) Vid 250-årsminnet av slaget 1960 restes ännu en minnessten på Ringstorpshöjden av kommunen.
Text: TILL ERINRAN OM SLAGET VID HÄLSINGBORG DEN 28 FEBRUARI 1710 SAMT TILL MINNET AV SVENSKA OCH DANSKA KRIGSMÄN SOM DÄR KÄMPADE OCH FÖLLO LÄT HÄLSINGBORGS STAD PÅ SLAGFÄLTET RESA DENNA STEN DEN 28 FEBRUARI 1960
Informationsskylt:  Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten