Registerkort Nr M05

Minnesstaty över slaget vid Helsingborg 1710

Land                                         SverigeM05

Kommun (motsv)             Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Stortorget, Helsingborg
GPS-angivelse:                        56°2’46.40″N 12°41’35.78″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-06-27

Historia Slaget vid Helsingborg stod den 28 februari 1710 (enligt den svenska kalendern; 27 februari enligt den julianska och 10 mars enligt den gregorianska) vid Ringstorpshöjden nordöst om dåvarande Helsingborg. De stridande parterna var den danska invasionsarmén på 14 000 man, ledd av generallöjtnant Jørgen Rantzau, och den lika stora segrande svenska armén ledd av generalguvernören i Skåne, Magnus Stenbock. Slaget hade sin upptakt när Danmark försökte utnyttja det svenska nederlaget vid Poltava år 1709 genom att på hösten samma år landstiga med en invasionsarmé vid Råå. Då större delen av de svenska stridskrafterna hade utplånats vid Poltava, var styrkorna i landet i för dåligt skick för att bjuda tillräckligt försvar. Stenbock tvingades därför dra sig tillbaka till Småland, där en ny armé tränades upp. Under tiden ryckte den danska armén allt längre in i Skåne, med målet att inta flottbasen i Karlskrona. När Stenbock slutligen kunde tåga in i Skåne drog sig de danska trupperna tillbaka till Helsingborg, där det avgörande slaget sedan stod. Slaget slutade i svensk seger och efterföljdes av en dansk reträtt från Skåne. Detta blev därmed Danmarks sista större kraftsamling att återta Skånelandskapen.

Ägare
Namn:                                       Helsingborgs stad
Adress:                                      Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17
Tfnnr:                                        042-10 50 00
Mail-adress                             kontaktcenter@helsingborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
En insamling till en värdig staty startades 1891 och en kommitté för utformningen av statyn bildades. År 1895 beslutades att denna skulle utformas som en ryttarstaty, vilken utfördes runt år 1900 av John Börjeson och kunde invigas den 3 december 1901. Den var då den enda ryttarstaty i Sverige som inte avbildade en kunglig person.
Text på sockelns vänstrasida: FOSTERLANDET ÅT MAGNUS STENBOCK SNILLRIK FÄLTHERRE TAPPER KRIGARE ÄDEL MENNISKA STOR I SEGERN – STÖRRE I OLYCKAN
Text på sockelns högra sida: NARVA 1700 GENERALGUVERNÖR I SKÅNE 1705 – 1711 HELSINGBORG 1710 GADEBUSCH 1712
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten