Registerkort Nr M04

Minnessten över slaget vid Landskrona 1677

Land                                         SverigeM04e

Kommun (motsv)             Svalöv

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På Tirups hed NV Billeberga, Hedvägen, Svalöv
GPS-angivelse:                        55°53’22.60″N 12°59’36.55″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-06-27

Historia
Slaget vid Landskrona utkämpades den 14 juli 1677, cirka 12 kilometer öster om Landskrona mellan Tirup, Sireköpinge, Asmundtorp och Billeberga. Efter det misslyckade anfallet mot Malmö hade Kristian V med den danska armén återvänt till Landskronatrakten. Den 12 juli hade danskarna med 12 000 man tagit ställning på höjderna vid Rönneberga backar. Samma dag bröt Karl XI upp från Herrevadskloster sedan han fått förstärkningar från norra Sverige. Den svenska hären bestod av 10 000 soldater samt 4 000 uppbådade småländska bönder. Den stod den 13 juli mellan Torrlösa och Källs Nöbbelöv och marscherade tidigt följande dag i riktning mot Tirup. Den danska hären hade ändrat ställning och stod dold bakom en jordvall, som från en punkt strax väster om Billeberga sträckte sig i riktning mot Hedegården. Den upptäcktes emellertid av Rutger von Ascheberg, som rekognoscerade framför armén. Svenskarna marscherade då förbi Tirup, varigenom den danska hären riskerade att rullas upp från flanken eller anfallas i ryggen. Kristian V och hans närmaste man, fältmarskalklöjtnant von der Goltz, lät då armén ändra ställning. När härarna intagit slagordning hade de en sänka framför Tirup mellan sig. Vid middagstid gick Karl XI, som befann sig ytterst på sin högra flygel, till anfall. Inom kort vann denna flygel en avgörande seger över danska vänstra flygeln. När den flydde drogs även en del av den danska mitten med. Förföljandet pågick fram till Asmundtorp. Under tiden hade emellertid Kristian V med sin högra flygel fått klart övertag mot den yttersta delen av den vänstra svenska flanken. I denna strid stupade flygelns chef, fältmarskalk Simon Grundel-Helmfelt. Danskarna trängde ända fram till Tirup, där de småländska bönderna stod men vände tillbaka. Efter en ny sammanstötning såg Kristian V att hans vänstra flygels och mitts nederlag vara ofrånkomligt. Han drog sig då tillbaka över Billeberga och fortsatte reträtten till Landskrona.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Länsstyrelsen i Skåne
Adress:                                      Kungsgatan 13
Tfnnr:                                        205 15 Malmö
Mail-adress                             skane@lansstyrelsen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Förbättring av karta på monumentet

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmonument av granit flankerat av två kanoneldrör restes år 1911
Text: FÖRFÄDERS HJÄLTEMOD MANAR EFTERKOMMANDE SLÄKTEN ATT OFFRA ALLT FÖR FÄDERNESLANDET Text på baksidan: STENEN RESTES ÅR 1911 GENOM BIDRAG AF H.M. KONUNG GUSTAF V, DET KUNGLIGA HUSET, KRIGSMAKTEN OCH TALRIKE ÖFRIGE MEDBORGARE FRÅN LAND OCH STAD
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten