Registerkort Nr M03

Minnessten över stupade i slaget vid Lund 1676 på N Nöbbelövs kyrkogård

Län                                               Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                  Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Utanför kyrkans SV hörn
GPS-angivelse:                        N55°31′4″ E14°18′16″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-10

Historia
Slaget vid Lund var ett fältslag under skånska kriget som stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden Lund i Skåne. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Förlusterna var cirka 70 procent på båda sidorna, 9 000 danska soldater och 5 000 svenska.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, N Nöbbelövs församling
Adress:                                       Nöbbelövs bygata 3,226 53 Lund
Tfnnr:                                         +46 71 87 00
Mail-adress                              lund.nobbelov.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med platta av mässing
Text: Se bifogad bild

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM