Registerkort Nr M02

Minnesmärke över slaget vid Lund 1676

Land                                   SverigeM02a

Kommun (motsv)         Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:             Monumentparken mellan Kävlinge-
vägen, Norra ringen och Södra stambanan
GPS-angivelse:              55°43’9.64″N 13°11’4.16″E

Inventerad
Namn:                                 Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                2016-05-15

Historia
Slaget vid Lund var ett fältslag under skånska kriget som stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden Lund i Skåne. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Förlusterna var cirka 70 procent på båda sidorna, 9 000 danska soldater och 5 000 svenska.
(utdrag ur Wikipedia) 

Ägare
Namn:                                        Lunds kommun
Adress:                                      Rådhuset, Lund
Tfnnr:                                         046-35 50 00
Mail-adress                              lunds.kommun@lund.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Kanoneldrören stulna under år 2019

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke över slaget vid Lund 1676 i form aven obelisk restes år 1893 på initiativ av historikern Martin Weibull i samverkan med De Skånska Landskapens Historiska Förening med budskapet om försoning mellan danskar och svenskar.
Konstnär: Hugo Zettervall
Text: HÄR LIGGER KECKE MEND, HVIS BEEN OCH BLOD ER BLANDET IBLAND HINANDEN, SAA AT INGEN SIGER ANDET EN DE ER AF EEN SLECHT; DE VAR OC AF EEN TROE DOG KUNDE DE MED FRED EI HOS HINANDEN BOE! (danske prästen Hans Gerner)
Informationsskylt: Ja

På Lilla Hyllie kyrkogård finns en informationstavla om det s k Hungerlägret där den svenska armén var förlagd före slaget

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten