Registerkort Nr L91

Minnessten över kronprins Carl Johans besök vid Marklunda rusthåll i Osby

Län                                            Kristianstad

Kommun (motsv)               Osby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Marklunda vägkorsning i östra Osby
GPS-angivelse:                      56°23’7.16″N          14°1’46.56″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Jean Baptiste Bernadotte gjorde ett uppehåll på sin resa mot Stockholm i oktober 1810 i Marklunda.

Ägare
Namn:                                        Osby kommun
Adress:                                       Västra Storgatan 35 Osby
Tfnnr:                                          0479 52 80 00
Mail-adress                              kommun@osby.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av granit restes 1811 av Lars L Dufva
Text på framsidan: UNDER CARL XIII REGERING NÄR SVEA RIKES KRONPRINS CARL JOHAN WID DESS FÖRSTA RESA GENOM SVERIGE SÅG VID MARKLUNDA RUSTHÅLL FÖRSTA GÅNGEN DEN 24 OKT. 1810 EN SVENSK CARBINIERS BONING. STANNADE HAN OCH GICK DÄRIN OTÅLIG ATT LÄRA KÄNNA ÄVEN DEN RINGARES VILKOR BLAND NYA VAPENBRÖDER
Text på frånsidan: MINNET AF DETTA ÄDLA NEDLÅTANDE SÄLSYNT HOS JORDENS STORE EJ HOS BERNADOTTE HJÄLTE OCH MENNISKOVÄN SVERIGES HOPP FRANKRIKES ÄRA FÖRVARAR DENNA STEN UPPREST AF ORTENS KRONOLÄNSMAN RUSTHÅLLAREN LARS L. DUFVA ÅHR 1811
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM