Registerkort Nr L83

J 35 Draken i Rinkaby

Län                                            Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)               Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Rinkaby Läger
GPS-angivelse:                     55°58’59.98″N 14°16’36.00″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-02-20

Historia
Rinkaby skjutfält, är ett militärt övningsfält som ligger utanför Rinkaby strax söder om Kristianstad i Skåne. Skjutfältet används bland annat av Södra skånska regementet (P 7)
Rinkaby skjutfält består av ett skjutfält närmast havet med riskområde ut i havet samt ett övningsfält i anslutning till skjutfältet. Inom området finns också Gälltofta flygplats som var en av Flygvapnets flygbaser. Denna plats är historisk i militärflygets era. Man började redan under 1920-talet flyga på denna ”bas” i regi av något som kallades Spanareskolan. När flygvapnets bildades 1926 blev det en bas, som under de första krigsåren (1939-40) uppgraderades med hårdgjorda banor (triangelform). Ett antal hangarer och TL-byggnad uppfördes. Under denna tid inköptes också en gård samt mindre boningshus. Under 2:a världskriget fungerade basen som krigsbas. Under denna tid skedde flera utländska nödlandningar med både tyska och allierade flygplan.
Basen har varit krigsbas för både Skånska flygflottiljen och Krigsflygskolan. Sista tiden som basen var aktiv som flygfält användes den i huvudsak för krigsflygskolans (F 5) propellerplans utbildning. I början av 1980-talet lämnades platsen över till P 6 som övningsfält. Omkring 1986 fanns det behov för FV att åter använda denna plats för utbildning i banreparation. Idag tillhör basen Luftstridsskolan i Halmstad och lyder under Flygbasavdelningen. Fortfarande övas banreparation, men även annan R3 tjänst. Trots att basen inte längre används för aktiv flygverksamhet är det fortfarande en militär övningsplats. Övningsbas Rinkaby är en av få platser i Sverige där förstöring och reparation av banor kan övas.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Rinkaby Skjutfält, Gälltoftavägen 29176 Rinkaby
Tfnnr:                                         Kapten Tomas Hjärne 044-225288
Mail-adress:                             tomas.hjarne@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       Halvdåligt skick

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av en J35 Draken
Informationsskylt: Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten