Registerkort Nr L71

Minnessten över Kronprinsens husarregementes stallbrand på Bonnarps hed

Län                                           f d KristianstadL71

Kommun (motsv)             Klippan

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I skogen V flygfältet
GPS-angivelse:                    56°4’42.85″N 13°11’42.49″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-07-10

Historia
KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE (K 7) drabbades av en tragisk händelse natten den 3:e
juli 1911, under sommarvistelse i Bonnarp med omgivande byar.
Det var lördagskväll, huvuddelen av husarerna var på Jägersberg dansställe uppe på åsen och roade sig. En tropp ur 3:e skvadronen hade vakt och beredskap. Denna tropp var förlagd i gård nr 11 öster om Skärån, snett emot gamla skolan. Gården är numera riven. Genom en husars oskicklighet med elden utbröt brand i gården. Husarerna räddade sig, men 35 stamhästar innebrändes. Hästkadavren begravdes under denna sten.

 Ägare
Namn:                                        PEAB AB
Adress:                                      Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv
Tfnnr:                                         031-890 00 (vx)
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Bonnarps byalag, c/o Inger Persson
Adress:                                      Bonnarp 691, 264 53 Ljungbyhed
Tfnnr:                                         0435-44 16 27
Mail-adress:                            malarmast.lp@tele2.se

ÖvrigtL71c
Minnesmärke av granit troligen rest år 1912 av Kronprinsens husarregemente
Text: ÄGNAD MINNET AF DE DEN 3 JULI 1911 INNEBRÄNDA STAMHÄSTARNE VID TREDJE SKVADRON AF KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE Nr 3, 6, 8, 11, 12, 15, 19, 21, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 46, 50, 51, 64, 66, 69, 70, 72, 79, 81, 82, 83, 85, 91, 92, 96, 99, 103, 109, 111, 112
Informationsskylt:  Ja

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten