Registerkort Nr L46

Minnessten över slaget 1657 vid Sibbarps skans, Osby

Län                                              Kristianstad

Kommun (motsv)                 Osby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Byn Sibbarp 2 km S Osby. Vägskyltning
GPS-angivelse:                      56°21’11.02″N 13°58’12.98″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Sibbarps skans är en mindre befästningsanläggning vid byn Sibbarp, strax söder om Osby. Den uppfördes omkring 1611 under Kalmarkriget, sannolikt som ett skydd för en ganska viktig vägs passage över Helge å, och är fortfarande bevarad.
Under det dansk-svenska kriget 1657-1658 utspelades vid Sibbarps skans den 28 september 1657 en strid, där bland andra den danske översten Knud Ulfeld stupade i strid mot svenska trupper. Vid skansen fanns Ulfeld med ett regemente ryttare, en avdelning skånska dragoner och ett uppbåd göingebönder, med uppdrag att utföra störningsanfall mot de svenska trupperna i nordöstra Skåne och södra Småland. Söderifrån kom en svensk styrka, ungefär 110 småländska ryttare och dragoner, anförda av översten Sven Ranck på hemväg från spaningar i Skåne. De fann vägen avskuren och försökte slå sig igenom. Striden blev ojämn, många ryttare föll och överste Ranck drog sig, med resterna av truppen, tillbaka längs Helge å mot byn Malshult. Där kunde de, med hjälp av en bonde som anvisade ett vadställe, passera ån för att sedan fortsätta mot Småland. Kvar på valplatsen låg förutom många av sunnerbodragonerna även den danske befälhavaren Knud Ulfeld.

 Ägare
Namn:                                        Osby hembygdsförening
Adress:                                       Brolins väg 4, 283 42 Osby
Tfnnr:
Mail-adress                              ingar.bjornfot@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Behov av rensning och uppsnyggning samt målning av den omgivande kättingen

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Sibbarps skans är fortfarande bevarad, liksom en stor minnessten som 1911 restes över striden 1657.
Text: KNUD ULFELD GÖINGARNAS BEFÄLHAVARE FÖLL FÖR SITT LAND I STRIDEN VID SIBBARP DEN 28 SEPTEMBER 1657
I ÄRLIG KAMP MOT HONOM STUPADE HÄR KÄCKA SVENSKA DRAGONER MÄN OCH KVINNOR FRÅN GÖINGE RESTE ÅR 1911 DENNA VÅRD
Informationsskylt: Två, båda oläsliga. Behöver bytas ut

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten