Registerkort Nr L44

Minnessten över Wendes artilleriregementes brandsläckning i Loshult

 Län                                      Kristianstad (Skåne)

Kommun (motsv)         Östra Göinge

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Vid Missionskyrkan i Övraryd
GPS-angivelse:              56°25’21.11″N 14°11’50.26″E                                                                                                                                                                                                         Inventerad
Namn:                               Carl-Gustav Petersson
Datum:                             2018-09-24

Historia
Tisdagen den 12 juli 1921 utbröt en brand som kom att bli en av landets värsta skogsbränder. Det var ett tåg på sträckan Kristianstad-Älmhult som antände banvallen strax söder om Loshults station. Loket nr 17, som var torveldat, satte enligt uppgift ofta eld när det var torrt i markerna. Militär hjälp rekvirerades redan på tisdagskvällen från Wendels artilleriregemente (A 3) , men trots detta lyckades man inte begränsa eldens framfart. Under onsdagen rasade den vidare mot Ållekulla, Fjärkulla, och mot Hököns samhälle som ansågs starkt hotat. Under onsdagen brann den första gården ner. Det var August Nilssons gård i Ållekulla. Torsdagen den 14 juli kom att bli den stora katastrofdagen. Blåsten svängde till nordvästlig, vilket blev Hököns räddning.
Elden spred sig istället med våldsam hastighet över Björnön, S:a Hulta, Svinön och in i Glimåkra socken. På fredagen kunde man konstatera att inte mindre än 12 torp och gårdar, samt en ladugård blivit lågornas rov. 55 personer hade blivit hemlösa. Av gårdarna låg 8 i Loshults socken. 34 personer bodde på dessa gårdar. Av de 4 gårdarna i Glimåkra socken låg 3 i Norraryd och en i Biskopsgården. Här blev 21 personer hemlösa.
Gemensamt för alla gårdarna var att samtliga byggnader brann ner till grunden. Lite kläder och sängkläder var i stort sett vad som räddades. Branden krävde märkligt nog inga människoliv. Däremot fick en del husdjur sätta livet till. Mest höns, får, ett par kalvar och någon gris.
Branden drog fram över ett tolv kilometer långt och två kilometer brett område. Av gårdarna som brann återuppbyggdes endast två, en i Norraryd samt ovan nämnda i Ållekulla, vilket kanske inte var så konstigt med tanke på att alla hus hade brunnit, odlingarna som bestod av mossar var uppbrända och skogen förstörd. Det fanns inget att försörja sig på. Det tog sedan flera veckor innan branden var under kontroll. Helt släckt blev den inte förrän höstregnen kom. Långt fram på hösten kunde man hitta ställen där det fortfarande pyrde i jorden.
På denna plats där stenen är rest upprättade A 3 stabsplats samt förläggning av manskapet.

 Ägare
Namn:                                         Jane Rigmor Fält
Adress:                                        Sprängarevägen 8 lgh 1004, 181 51 Hässleholm
Tfnnr:                                            0451-15136      Mobil 070 863 08 31
Mail-adress                               –

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Behov av avtvättning och ifyllning av text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1921 av Wendes artilleriregemente
I samband med ett vägbygge flyttades stenen till sin nuvarande plats där den återinvigdes
Text: MINNE FRÅN LOSHULTBRANDEN 1921
Informationsskylt: Nej

Carl-Gustav Pettersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten