Registerkort Nr L41

Gravsten över Erik Mårtensson på S:t Olofs kyrkogård

Land                                        SverigeL41a

Kommun (motsv)             Simrishamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 I samhället S:t Olof
GPS-angivelse:                   N55°38’6″ E14°7’21”

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                     2016-05-16

Historia

Ägare
Namn:                                       Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Simrishamns pastorat
Adress:                                       Allgatan 7, 272 32 Simrishamn
Telefon:                                     0414-41 24 80
Mail-adress:                             simrishamn.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Gravsten (gravplats 26) över Erik Mårtensson förolyckad i tjänsten 1943-04-21, gravsatt 1943-04-27
Text: ERIK MÅRTENSSON *8/1 1921 +21/4 1943 GENOM OLYCKSHÄNDELSE I FOSTERLANDETS TJÄNST PS 584
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten