Registerkort Nr L40

Gravsten över Georg Edvard Ekelund på S:t Olofs kyrkogård

Land                                   SverigeL40

Kommun (motsv)        Simrishamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:             I samhället S:t Olof
GPS-angivelse:               N55°38’6″ E14°7’21”

Inventerad
Namn:                                 Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                2016-05-16

Historia

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Text behöver förbättras

Vårdare
Namn:                                        Simrishamns pastorat
Adress:                                      Allgatan 7, 272 32 Simrishamn
Telefon:                                     0414-41 24 80
Mail-adress:                             simrishamn.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Gravsten (gravplats 23) över den siste indelte soldaten Georg Edvard Ekelund avliden 1978-03-07, gravsatt 1978-03-13
Text:  SNICKAREN EDVARD EKELUNDS RASKARUM FAMILJEGRAV
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten