Registerkort Nr L38

 Gravkvarter för Skånska trängregementet

Land                                        SverigeL38

Kommun (motsv)             Hässleholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Östra kyrkogården på Röingegatan
GPS-angivelse:                    56° 9’7.63″N 13°46’44.94″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-02-19

Historia
Skånska trängregementet (T 4) var ett svenskt trängförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1894 och 1994. Förbandet var från 1907 förlagt inom Hässleholms garnison i Hässleholm i Skåne.
Regementets gravplats upprättades året efter kårens ankomst till Hässleholm. Gravbrevet är daterat 1908-11-08. Gravplatsen är kulturgrav och gravrättstiden är fram till 2033-12-31. Åtta personer är begravda där.
Vid försvarsbeslutet 1948 beslutades att Tygtrupperna och Intendenturtrupperna skulle uppgå i trängtrupperna, vilket fick samtliga trängkårer att upphöjas till regementen. Med det fick Skånska trängkåren det nya namnet Skånska trängregementet och erhöll samtidigt delar av Första intendenturkompaniet (Int 1) och Första tygkompaniet (Tyg 1) – övriga delar av dem kom att tillföras Svea trängkår (T 1). 1986 kom Skånska trängregementet att samlokaliseras med Skånska dragonregementet (P 2) på det senares regementsområde strax utanför Hässleholm. 1991 upphörde Skånska trängregementet som självständigt förband och uppgick i P 2 under namnet Skånska trängbataljonen. Som ett led av försvarsbeslutet 1992 avvecklades Skånska trängbataljonen 1994.
(Utdrag ur Wikipedia)
Minnesdag 12-17

Ägare
Namn:                                    Svenska kyrkan, Hässleholms församling
Adress:                                   Kyrkbacken 3, Hässleholm
Tfnnr:                                      0451-77 62 00
Mail-adress                           hassleholm.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –
Renovering (vid behov):    –

Vårdare
Namn:                                        Skånska trängregementets kamratförening
Adress:                                       c/o Peter Alf, Drottninggatan 85 lgh 1502, 281 48
Hässleholm
Telefon:                                     0451-849 12
Mail-adress:                             fam.alf@comhem.se

Övrigt
Gravminnesmärke av granit rest 1908
Gravplatsen har en yta av 150 kvm )längd 10 m och bredd 15 m).L38b
L38c

L38d

Följande personer är begravda där: Major Johan Albert Grafström, löjtnant Ragnar Beckman, förvaltare Axel Vitus Eriksson, fanjunkare Gottfrid Wilhelm Werner, överfurir Tage Isidor Linde, hovslagarkorpral August Persson, volontär Gustav Persson och värnpliktige Ernst Herman Augustsson,
Text: KUNGL SKÅNSKA TRÄNGKÅRENS GRAVPLATS
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM