Registerkort Nr L37

Gravkvarter (I 6) på Nya kyrkogården i Kristianstad

Land                                        SverigeL37b

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning

Kartbeskrivning:                 Nya (östra) begravningsplatsen
GPS-angivelse:                   56° 1’43.51″N 14°10’7.68″E

Inventerad
Namn:                                     Christian Braunstein och
Peter Wetterberg
Datum:                                   2016-04-17

Historia
Norra skånska infanteriregementet vapenövades på Kvidinge hed och Bonarps hed, men från 1831 på Ljungbyhed och flyttades 1923 till nybyggda kaserner i Kristianstad. År 1928 ändrades förbandsbeteckning till I 6 med bibehållet namn. En förbandsbeteckning man tog över efter Västgöta regemente, som lades ned året innan. År 1963 omorganiserades Norra skånska infanteriregementet till pansarregemente med namnet Norra skånska regementet (P 6). Regementet satte upp en pansarbrigad, Kristianstadsbrigaden (PB 26), inom Södra militärområdet. År 1975 sammanslogs regementet med Kristianstads försvarsområde till försvarsområdesregemente P 6/Fo 14. Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades det att regementet med brigad skulle avvecklades den 30 juni 1994.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Kamratföreningen Norra skåningarna
Adress:                                      c/ o Claes-Göran Andersson, Hjulhusvägen 24, 291 47
KristianstadL37c
Telefon:                                    076 373 35 81
Mail-adress:                            claes-g.andersson@glocalnet.net

Övrigt
Minnesmärke av granit samt tre gravstenar
Gravsatta är: musikvolontären F G O Hallén 1920, krigsfrivillige värnpliktige G Nilsson 1942, indelte furiren A Wendel 1945, överste Bengt Bertilsson 2009 och överste Rutger Igelstam 2013.L37e
Text: KUNGL NORRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTETS GRAVPLATS
Text gravsten 1: ÖVERSTE BENGT BERTILSSON 19921 – 2009, ÖVERSTE RUTGER IGELSTAM 1929 – 2013
Text gravsten 2:FURIR ANDERS WENDEL *8.3 1877 †4.12 1945
Text gravsten 3: HALLÉN i övrigt oläslig
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein 
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten