Registerkort Nr L36

Minnessten över Wendes artilleriregemente

Land                                        Sverige           L36

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Rinkaby Läger
GPS-angivelse:                    N55°58’59” E14°16’37”

Inventerad
Namn:                                       Hugo Nystrand
Datum:                                      2016-03-04

Historia Wendes artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen, och var då förlagt till Stralsund i norra Tyskland. Regementet bestod av åtta kompanier och ett ridande batteri. Regementet utökades 1809 med tre kompanier från det upplösta Finska artilleriregementet. År 1884 slogs två batterier ur regementet samman med två batterier ur Första Svea artilleriregemente, No 1, och bildade Andra Svea artilleriregemente, No 5, i Stockholm. Regementet erhöll 1914 beteckningen A 3 efter att tidigare betecknats No 3. Runt 1914 var A 3 troligen världens största artilleriregemente med 14 batterier om vardera fyra pjäser. Wendes artilleriregemente förlades från början med delar och från 1799 med huvuddelen till Kristianstad. Mellan 1794 och 1879 var del av regementet även förlagt till Landskrona. Regementet övade från 1794 på Beckhovet, från 1795 på Näsby fält och från 1900 på Rinkaby. I april 1946 inleddes flytten från centrala Kristianstad till nybyggda kaserner i Norra Åsum, några km söder om staden. Men flytten fullbordades inte förrän 1953, då regementsstaben flyttade ut till Norra Åsum. Wendes artilleriregemente (A 3) omlokaliserades 1994 till Hässleholm, där det samlokaliserades med dåvarande Norra skånska dragonregementet (P 2). Regementet avvecklades den 30 juni 2000.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Rinkaby Skjutfält, Gälltoftavägen 29176 Rinkaby
Tfnnr:                                        Kapten Tomas Hjärne 044-225288
Mail-adress:                            tomas.hjarne@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Wendes kamratförening
Adress:                                       c/o Hugo Nystrand, Kullagatan 10, 281 33 Hässleholm
Telefon:                                     0451-898 22, 0708 38 73 60
Mail-adress:                             hugo.nystrand@telia.com

ÖvrigtL36b
Text på minnesstenen ”TILL MINNET AV WENDES ARTILLERIREGEMENTE 1794-2000”
10,5 cm haubits m/39 uppställd till vänster och 10 meter bakom minnesstenen.
Informationsskylt    Nej

Projektet har finansierats av SvMM