Registerkort Nr L32

1994 Minnessten över Wendes artilleriregemente vid bastionen Konungen, Kristianstad

Län                                           Kristianstad (Skåne län)
L12

Kommun (motsv)              Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I hörnet Östra Boulevarden –
Norra Kaserngatan, vid
bastionen ”Konungen”
GPS-angivelse:                    56° 2’3.89″N 14° 9’17.37″E

Inventerad
Namn:                                      Peter Wetterberg och Christian
Braunstein
Datum:                                     2016-02-19

Historia
Wendes artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen, och var då förlagt till Stralsund i norra Tyskland. Regementet bestod av åtta kompanier och ett ridande batteri. Regementet utökades 1809 med tre kompanier från det upplösta Finska artilleriregementet. År 1884 slogs två batterier ur regementet samman med två batterier ur Första Svea artilleriregemente, No 1, och bildade Andra Svea artilleriregemente No 5, i Stockholm. Regementet erhöll 1914 beteckningen A 3 efter att tidigare betecknats No 3. Runt 1914 var A 3 troligen världens största artilleriregemente med 14 batterier om vardera fyra pjäser. Wendes artilleriregemente förlades från början med delar och från 1799 med huvuddelen till Kristianstad. Mellan 1750-talet och 1879 var del av regementet även förlagt till Landskrona. Regementet övade från 1794 på Beckhovet, från 1795 på Näsby fält och från 1900 på Rinkaby. I april 1946 inleddes flytten från centrala Kristianstad till nybyggda kaserner i Norra Åsum, några km söder om staden. Men flytten fullbordades inte förrän 1953, då regementsstaben flyttade ut till Norra Åsum. Wendes artilleriregemente (A 3) omlokaliserades 1994 till Hässleholm, där det samlokaliserades med dåvarande Norra skånska dragonregementet (P 2). Regementet avvecklades den 30 juni 2000.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Kristianstad kommun
Adress:                                      291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                        044-13 50 00
Mail-adress:                             kommun@kristianstad.se

Vårdare
Namn:                                        Wendistföreningen
Adress:                                      c/o Hugo Nystrand, Kullagatan 10, 281 33 Hässleholm
Telefon:                                     079 838 73 60
Mail-adress:                             hugo.nystrand@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av röd granit rest år 1994 av Wendes artilleriregemente omedelbart V om bastion Konungen. Regementets vapenbild och text: WENDES ARTILLERIREGEMENTE BETJÄNADE BASTION KONUNGEN I 59 ÅR OCH NYTTJADE BASTIONSOMRÅDET I 152 ÅR SAMT MEDVERKADE VID ÅTERUPPBYGGNADEN 1993-94
Informationsskylt   Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten