Registerkort Nr L27

Minnessten över Skånska flygflottiljens 3. division i Ängelholm

Län                                          f d KristianstadL27

Kommun (motsv)             Ängelholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Utanför flygmuseet i Valhall Park
GPS-angivelse:                   56°17’17.55″N 12°50’45.72″E

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                     2016-07-10

Historia
Underavdelningar inom förband inom alla försvarsgrenar har länge använt sig av inofficiella tecken. Dessa har tidvis placerats på uniformer, fordon, fartyg och flygplan.

 Ägare
Namn:                                       PEAB AB
Adress:                                      Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv
Tfnnr:                                        0431-890 00 (vx)

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        F 10 kamratförening c/o Sven Scheiderbauer
Adress:                                      Sunnanvindsgatan 11B, 262 42 Ängelholm Telefon:                                     0431-199 45, 070 690 52 22
Mail-adress:                             sven@scheiderbauer.se

Övrigt
Minnesmärke av granit med 3.divisionens (Johan Gul) symbol. Rest 2002
Text: Nej
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten