Registerkort Nr L24

Minnessten över Skånska trängregementet

Land                                       SverigeL24

Kommun (motsv)            Hässleholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Utanför f d Skånska trängregmen-tets kasernvakt i hörnet Vankivavägen – Finjagatan
GPS-angivelse:                    56° 9’52.87″N 13°45’27.88″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-02-19

Historia
Skånska trängregementet (T 4) var ett svenskt trängförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1894 och 1994. Förbandet var förlagt inom Hässleholms garnison i Hässleholm i Skåne. Skånska trängregementet sattes upp 1894 som Wendes trängbataljon (T 4) vid Göta trängbataljon (T 2) i Karlsborg och omlokaliserades 1895 till Landskrona. 1902 omorganiserades bataljonen till trängkår under det nya namnet Wendes trängkår. 1902 upprättades Andra Göta trängkår (T 6) av T 4. 1904 beslutades att Wendes trängkår skulle omlokaliseras till Hässleholm, och samtidigt fick kåren det nya namnet Skånska trängkåren. Flytten till de nybyggda kasernerna i Hässleholm skedde 1907. Dessutom förlades ett kompani vid Norra skånska regementet samt ett kompani vid Södra Skånska regementet. Dessa fick namnet T 4 K samt T 4 R, där K står för Kristianstad och R för Revingehed. Vid försvarsbeslutet 1948 beslutades att Tygtrupperna och Intendenturtrupperna skulle uppgå i Trängtrupperna, vilket fick samtliga trängkårer att upphöjas till regementen. Med det fick Skånska trängkåren det nya namnet Skånska trängregementet och erhöll samtidigt delar av Första intendenturkompaniet (Int 1) och Första tygkompaniet (Tyg 1) – övriga delar av dem kom att tillföras Svea trängkår (T 1). 1986 kom Skånska trängregementet att samlokaliseras med Skånska dragonregementet (P 2) på det senares regementsområde strax utanför Hässleholm. 1991 upphörde Skånska trängregementet som självständigt förband och uppgick i P 2 under namnet Skånska trängbataljonen. Som ett led av försvarsbeslutet 1992 avvecklades Skånska trängbataljonen 1994. (Utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Hässleholms kommun
Adress:                                      Stadshuset, Nytorget 1, 281 80 Hässleholm
Tfnnr:                                        0451-26 70 00
Mail-adress                              kommunen@hassleholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Krans på minnesdag – 500 kr/år
Renovering (vid behov):     Förbättring av färgen i det heraldiska vapnet – 500 kr

Vårdare
Namn:                                        Skånska trängregementets kamratförening
Adress:                                      c/o Peter Alf, Drottninggatan 85 lgh 1502, 281 48 Hässleholm
Telefon:                                     0451-849 12
Mail-adress:                             fam.alf@comhem.se

Övrigt
Minnesmärke av grå granit med infällt färglagt heraldiskt vapen rest 1986
Text: KUNGL SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTET HADE HÄR SIN FÖRLÄGGNING 1907-1986
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten