Registerkort Nr L23

Minnessten över Ing 2 brobygge över Helge å vid Gropahålet i Yngsjö

Land                                        SverigeL23a

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid norra brofästet på träbron över
.                                                   Helge å utlopp (Gropahålet) söder
.                                                   Yngsjö
GPS-angivelse:                     55°51’36.99″N 14°13’23.70″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                     2016-05-16

Historia
??? 

Ägare
Namn:                                       Kristianstad kommun
Adress:                                      291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                         044-13 50 00
Mail-adress:                            kommun@kristianstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    Borttagning av gräs och sly
Renovering (vid behov):     Textrenovering

Vårdare
Namn:                                        Ing 2 kamratförening
Adress:                                      Box 1002, 575 28 Eksjö
Telefon:                                     070-650 03 33 (ordf
Mail-adress:                             president@ing2k.se

Övrigt
Minnesmärket uppsatt år 1979 av Göta ingenjörregemente
Text: KUNGL GÖTA INGENJÖRREGEMENTE  1 KOMPANIET BYGGDE BRON APRIL – MAJ 1979
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten­.