Registerkort Nr L21

Minnessten över Kronprinsens husarregemente på Bonnarps backe

Län                                          f d KristianstadL21c

Kommun (motsv)             Klippan

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Bredvid vägen vid Bonnarps backe
GPS-angivelse:                     56°4’30.23″N 13°11’29.45″E

 

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-07-10

Historia
Regementet har sitt ursprung från Husarregementet, vilket sin tur har sitt ursprung från Putbus husarkår, som 1757 uppsattes av Fredrik Ulrik Putbus och Philip von Platen. Regementet bildades i samband med att dåvarande kronprins Oscar blev överste i regementet 1822, det erhöll då namnet Kronprinsens husarregemente. Regementet var efter 1822 förlagt till Malmö och Ystad. År 1859, under Karl XV:s regering, ändrades namnet till Konungens värvade husarregemente. Ett år senare, 1860, skedde ännu ett namnbyte till Husarregementet Konung Karl XV. I samband med dåvarande prins Gustav Adolfs födelse 1882 återfick regementet namnet Kronprinsens husarregemente – även betecknat K 7. Regementet var förlagt till Malmö, Ystad (till 1882), Ängelholm (till 1883) och Helsingborg (till 1897). År 1897 förlades hela regementet till nybyggda kaserner i Malmö samtidigt som en skvadron från regementet överfördes till Livgardet till häst i Stockholm. Genom försvarsbeslutet 1925 slogs Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6), och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman den 1 januari 1928 och bildade det nya regementet Skånska kavalleriregementet (K 2) i Helsingborg.

Ägare
Namn:                                       Bonnarps byalag c/o Inger Persson
Adress:                                      Bonnarp 691, 264 53 Ljungbyhed
Tfnnr:                                        0435-44 16 27
Mail-adress                             malarmast.lp@tele2.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       Förbättring av text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1927 av regementet
Text: BONARPS BY OCH BONARPS HED VORO KRONPRINSENS HUSARREGEMENTES ÖFNINGSPLATS ÅREN 1772 – 1913 BESJÄLAGT AF PLIKTUPPFYLLELSE OFÖRSKRÄCKT RYTTARANDA SAMT TROHET MOT KONUNG OCH FOSTERLAND GICK REGEMENTET UR TIDEN REGEMENTET RESTE STENEN UNDER DESS SISTA LEFNADSÅR 1927L21e
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten