Registerkort Nr L20

Minnessten över T von Johnstone och R Ragnarsson omkomna 1918 på Bonnarps hed

 Län                                         f d KristianstadL20

Kommun (motsv)             Klippan

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Vid flygklubbens lokaler på Bonnarps hed
GPS-angivelse:                    56°4’57.26″N 13°11’29.17″E

 

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                     2016-07-10

Historia
Den 7 september 1918 levererade Thulins aeroplanfabrik ett biplan, av modellen Thulin FA, till Kungliga norra skånska infanteriregementet i Ljungbyhed. Dagen efter skulle det dubbelvingade planet provflygas. Vädret denna söndagsförmiddag var stark blåst med byar. Två unga fältflygare lät sig inte avskräckas. Med löjtnant Tor von Johnstone som förare och med fänrik Ragnar Ragnarsson som passagerare startade maskinen och vid tiotiden bar det iväg över startbanans gräs. Färden blev kort. ”Maskinen började stiga redan efter att ha rullat på marken ett femtiotal meter och syntes gå nästan lodrätt upp”, berättar en beskrivning i samlingarna på Ljungbyheds militärhistoriska museum. På 25 – 30 meters höjd fick löjtnanten planet i horisontellt läge men farten föreföll för låg.
Vid en vindstöt kantrade planet åt höger och störtade rakt ner mot marken. Remmarna som männen var fastspända med gjorde inte någon större nytta. De brast när planet gick i backen och von Johnstone kastades ur. Ragnarsson slog huvudet i kanten på sittbrunnen och bedömdes ha dött omgående. von Johnstone var vid medvetande och fördes till Lunds lasarett. Där dog han 2 dagar senare den 10 september 1918.
Kamrater på regementet reste vid olycksplatsen på Bonnarps hed en minnessten över de omkomna
fältflygarna.

Ägare
Namn:                                        Bonnarps byalag
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Förbättring av texten

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1918 av regementskamrater
Text: FÄLTFLYGAREN LÖJTNANT TOR V JOHNSTONE OCH FÄNRIK RAGN RAGNARSSON VID KUNGL . NORRA SK. INFREG:TET STUPADE HÄR DEN 6 SEPTEMBER 1918
REGEMENTSKAMRATER RESTE STENEN
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten