Registerkort Nr L18

1944 Minnesplatta över Bergslagens artilleriregementes beredskapsförband i Huaröd

Län                                           Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 I Huaröds kyrka, Karlins väg 4, Huaröd
GPS-angivelse:                   55°50’19.77″N 13°58’10.72″E

Inventerad
Namn:                                        Per-Åke Karlsson
Datum:                                       Hösten 2019

Historia
Under beredskapsåren fanns olika artilleriförband grupperade bakom försvarsställningarna i Skåne.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Degeberga-Everöds församling
Adress:                                       Skaddevägen 8A, 297 31 Degeberga
Telefon:                                     044-35 54 50
Mail-adress:                             degeberga-everods.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnestavla uppsatt av Kamratföreningen Bergslagsartillerister. Gåvoskrift i kyrkans gästbok
Text: KUNGL BERGSLAGENS ARTILLERIREGEMENTE NEUTRALITETSVAKT 1944
Informationsskylt: Nej

Per-Åke Karlsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten