Registerkort Nr L17

Minnessten över Skånska dragonregementet

Land                                        SverigeL17

Kommun (motsv)             Hässleholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Lundaplatsen på Kanslihusvägen på f d P 2 tidigare kasernområde
GPS-angivelse:                   56° 8’42.93″N 13°43’35.89″E

Inventerad
Namn:                                      Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                     2016-02-19

Historia
Det äldre regementet kallades ursprungligen ”Lybeckers Skånska Ryttare”, eller ”Lybeckers regemente till häst”, efter överste Georg Henrik Lybecker. Efter erövringen av Skåne 1658 anbefallde Karl X Gustav uppsättandet av ett skånskt ryttarregemente, vilket sattes upp 27 januari 1659. Senare samma år skickades förbandet mot snapphanar i Göinge. Det bestod då av 140 dragoner och 80 musketerare. År 1670 hade det ökats till 861 infödda svenskar och 89 utlänningar (mest tyskar). Skåningarna ansågs för opålitliga att själva bli ryttare. Regementet blev indelt 1680 med rusthåll i norra och västra Skåne. Det deltog i flera slag, inklusive Landskrona 1677, Pultusk 1703, Posen 1704 och Fraustadt 1706. Regementet bestod av 1000 nummer, före 1833 organiserat på åtta kompanier à 125 man, därefter på 10 à 100 man. Det äldre Skånska dragonregementet uppgick 1927 i Skånska kavalleriregementet (K 2). Skånska kavalleriregementet (K 2) omorganiserades 1942 till Skånska pansarregementet (P 2) och flyttades från Helsingborg till Hässleholm 1947 då Helsingborgstrakten inte medgav tillräckligt utrymme och heller inte var lämplig för ett pansarregementes övningar. Genom omorganisationen av pansartrupperna 1963 bytte regementet namn till Skånska dragonregementet och som ett led av att Norra skånska regementet avvecklades 1994 i samband med försvarsbeslutet 1992, gjordes en namnändring till Norra skånska dragonregementet. Namnändringen gjordes på grund av att regementet ärvde traditionerna från P 6, men även genom att man även tillfördes staben för Kristianstads försvarsområde (Fo 14) från P 6. År 1994 kom även Skånska dragonbrigaden (PB 8) att avskiljas från regementet, och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S). 1998 kom en sista namnändring, då regementet ändrade tillbaka till sitt ursprungliga namn, Skånska dragonregementet (P 2/Fo 14). Försvarsområdesstaben vid regementet fick samtidigt det samlade ansvaret för hela Skåne som försvarsområde. Regementet tillsammans med försvarsområdesstaben kom senare att avvecklas den 30 juni 2000 genom försvarsbeslutet 2000.
(delvis utdrag ut Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Hässleholms kommun
Adress:                                      Stadshuset, Nytorget 1, 281 80 Hässleholm
Tfnnr:                                         0451-26 70 00
Mail-adress                              kommunen@hassleholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Skånska dragonernas kamratförening
Adress:                                       c/o Mac Persson, Alfavägen 18, 281 43 Hässleholm
Telefon:                                     070 810 14 72
Mail-adress:                             skanskadragonerna@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av Bjäragranit, rest 2000-12-04 av den siste chefen för Skånska dragonbrigaden, överste Lennart Svensson
Text: I DETTA OMRÅDE UTBILDADES BEFÄL OCH SOLDATER FÖR SVERIGES FÖRSVAR 1947-2000. KUNGL SKÅNSKA PANSARREGEMENTET P 2 1947-1963 KUNGL SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET P 2 1963-1994 NORRA SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET P 2/FO 14 1994-1997 SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET 1998-2000 SKÅNSKA DRAGONBRIGADEN PB 8 SKÅNSKA DRAGONBRIGADEN MEKB 8 1998-2000
Informationsskylt     Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten