Registerkort Nr L14

Minnessten över Skånska dragonregementet, Dragonlägret Ljungbyhed

Län                                         Kristianstad (Skåne län)
L 14

Kommun (motsv)           Ljungbyhed

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:              Bakom Flygarhallen i dragonlägret på Ljungbyhed
GPS-angivelse:                56°4’32.62″N 13°13’37.30″E

Inventerad
Namn:                                 Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                2016-02-19

Historia Regementet sattes upp som ett värvat regemente i Kronobergs län 1676, bestående av fyra kompanier gamla avdankade småländska ryttare, med namnet Blekingska regementet till häst. Dess förste regementschef var Hans Ramsvärd och regementet kallades också Ramsvärds regemente till häst. Det kom att användas flitigt under skånska kriget, bland annat under slagen vid Lund (1676) och Landskrona (1677), och under kampanjerna mot friskyttar och snapphanar. Kort efter fredsslutet 1679 förlades regementet permanent till Skåne, trots att det från början var avsett att förläggas till Blekinge, och blev från 1680 indelt i de södra och östra delarna av landskapet. Till skillnad mot vad som tidigare varit fallet i Skåne blev ryttarna nu böndernas sventjänare och underordnade, vilket kom att leda till att det dåliga förhållandet mellan de svenska ryttarna och den skånska lokalbefolkningen efterhand förbättrades avsevärt. Under 1680- och 1690-talen benämndes regementet omväxlande med regementschefernas namn och som Södra skånska kavalleriregementet, av vilket det sistnämnda kom att bli det officiella namnet. Trots att regementet ofta betecknades som ”skånskt”, fick inte skåningar rekryteras dit förrän 1698 på grund av att skåningarnas lojalitet mot den svenska kronan ansågs osäker. Efter Stora nordiska krigets utbrott 1700 skeppades regementet över till Baltikum 1701, och deltog i kampanjerna i Polen 1702-1706 och i ryska fälttåget 1707-1709. Bland viktigare fältslag där regementet deltog kan nämnas Kliszów (1702) och Poltava (1709). Av den överlevande delen av Södra skånska kavalleriregementet ingick merparten i kapitulationen vid Perevolotjna, men en avdelning medföljde Karl XII till Bender. Regementet nyuppsattes 1709-1710, och deltog senare i fälttåget mot Norge 1718. Regementet deltog i flertalet svenska krig under återstoden av 1700-talet. Under en period 1770-1780 benämndes det Prins Carls södra skånska kavalleriregemente, men därefter ändrades namnet åter till Södra skånska kavalleriregementet. År 1805 ändrades namnet till Skånska karabinjärregementet, och under detta namn deltog regementet 1813-1814 i slutskedet av Napoleonkrigen. Regementet bytte 1822 åter igen namn, till Skånska dragonregementet. Detta namn kom det att behålla till avvecklingen 1927. Regementet hade länge Ljungbyhed och Herrevadskloster som sina övningsplatser men flyttade 1897 in i nybyggda kaserner i Ystad. Efter försvarsbeslutet 1925 slogs 1 januari 1928 Skånska husarregementet
(K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman och bildade ett nytt regemente, Skånska kavalleriregementet (K 2) i Helsingborg. I praktiken innebar detta att K 6 och K 7 avvecklades helt, medan K 5 förminskades kraftigt och blev K 2. Ljungbyhed är beläget i Riseberga socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Riseberga landskommun Heden var först övningsplats för Norra skånska infanteriregementet fram till 1923 och för de tre skånska kavalleriregementena fram till 1927. Därefter övade Skånska kavalleriregementet (K 2) där. Från 1925 blev Ljungbyhed även förläggningsplats för 5:e flygskolekåren, sedermera Krigsflygskolan (F 5). Armén försvann från Ljungbyhed 1952 och Krigsflygskolan vid flygvapnet flyttade till Ängelholm 1998.

Ägare
Namn:                                        PEAB
Adress:                                       Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv
Tfnnr:                                          0431-890 00 (vx)

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Krans på minnesdag – 500 kr/år
Renovering (vid behov):     Rengöring 1 gång/år – 200 kr/år

Vårdare
Namn:                                        Skånska dragonernas kamratförening
Adress:                                      c/o Mac Persson, Alfavägen 18, 281 43 Hässleholm
Telefon:                                     070 810 14 72
Mail-adress:                             skanskadragonerna@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av grå granit med infälld medaljong av koppar med regementets vapenbild, rest år?  Minnesmärket är inhägnat med kätting och stenstolpar.
Texter: KUNGL SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET UPPSATT DEN 1/7 1676 HÅR ÖVAT FRÅN 1793 och VÅR TRO VI HELGA, VÅRT SISTA ORD ÅT KONUNG, FRIHET OCH FOSTERJORD
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten