Registerkort Nr L03

1677 Minnessten över slaget vid Anderstorp 

Län                                           Kristianstad

Kommun (motsv)              Ljungbyhed

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Vägen från Anderstorp mot Röstånga
GPS-angivelse:                  56°0’54.78″N 13°21’19.87″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Slaget i Anderstorp i oktober 1677 skedde mellan svensk militär trupp och snapphanar. Kristian den IV hade återtagit Skåne och hösten 1676 gick svenskarna till motoffensiv. Femton tusen soldater trängde in i Skåne, där snapphanar understödde de danska trupperna.
På Karl den XI:s order bröt fältmarskalk Aschenberg upp med sin del av hären från ett läger i Norrvidinge. De var på väg mot Kristianstad som danskarna fortfarande höll. På vägen gick de över Hasslebro i Stockamöllan och genom Anderstorp. Där utsattes de för ett bakhåll och minst 50 svenska soldater stupade Enligt folktradition begravdes de i ett område som alltjämt benämns Svensklyckan. Det hela avslutades med att byn bränns ner till grunden.

 Ägare
Namn:                                        Klippans kommun
Adress:                                      Trädgårdsgatan 12, Klippan
Tfnnr:                                         0435-280 00
Mail-adress                              kommun@klippan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Invigdes den 9 november 2005 av landshövding Bengt Holgersson. Initiativtagare var Erik Jönsson, Anderstorp.
Text: SLAGET I ANDERSTORP 17 OKT 1677
SVENSKA TRUPPEN STUPADE.  BYN BRÄNDES
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten