Registerkort Nr K91

1954 Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Blekinge flygflottilj i Kallinge

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)                Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Inom F 17 garnisonsområde
GPS-angivelse:                     56°15’30.34″N 15°16’45.39″E

Inventerad
Namn:                                         Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                        2017-06-15

Historia
Gustav VI Adolf besökte Blekinge flygflottilj i Kallinge år 1954.

 Ägare
Namn:                                      Försvarsmakten
Adress                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                       08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                            exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år                    –
Renovering (vid behov)     –

Vårdare
Namn:                                       Blekinge flygflottilj (F 17)
Adress:                                      Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                         0457-47 10 00
Mail-adress:                             exp-f17@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1954 av flottiljen
Text: GUSTAF ADOLF 1954
Informationsskylt: Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten