Registerkort Nr K13

Minnessten över militär verksamhet på Stumholmen i Karlskrona

Län                                     Blekinge

Kommun (motsv)        Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Nära fyren på sydvästra Stumholmen, en ö belägen öster om Trossö ingående i Karlskrona tätort
GPS-angivelse:              56°9’32.87″N 15°35’49.32″E            

 

 

Inventerad
Namn:                                 Carl-Gustav Petersson och Astor Engkvist
Datum:                               2017-06-15

Historia                                                  
Stumholmen är en ö belägen öster om Trossö, ingående i Karlskrona tätort. Den fick redan i befästningsplanen från 1683 rollen som produktions- och provianteringsområde med verkstäder och förråd. Att området upplevs idag som en enda ö är resultatet av utfyllnader mellan Stumholmen, Laboratorieholmen och Bastion Kungshall. Här finns militära byggnader från 1700-talet och fram till 1950-talet.
Stumholmen var en stor militär arbetsplats till och med 1970-talet men är numera ett civilt område. Bebyggelsen kompletterades i början av 1990-talet med flerbostadshus. Bland de verksamheter som finns på Stumholmen finns bland annat Marinmuseum, öppnat 1997, med samlingar och utställningar kring örlogsflottan och varvet, samt en världsarvsportal, Kustbevakningen med sitt operativa centrum samt Hyper Island.

Ägare                                                                            

Namn:                                  Blekinge museum
Adress:                                 Borgmästargatan 21, 371 35 Karlskrona
Tfnnr:                                    0455-30 49 60
Mail-adress:                       karlskrona.kommun@karlskrona.se       

Kostnader
Vård, skötsel/år                  –
Renovering (Vid behov)  –

Vårdare
Namn:                                   Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1993
Text: HÄR PÅ STUMHOLMEN HAR I FÖRFLUTEN TID 1730 – 1977 IDOGA ARBETEN UTFÖRTS FÖR SVENSKT FÖRSVAR AV BL.A, SKRÄDDARE – SÖMMERSKOR – FÖRRÅDSARBETARE – TVÄTTARE – BAGARE – CHARKUTERISTER. MINNESSTENEN RESTES AV REPRESENTANTER FÖR DESSA ARBETSKATEGORIER ÅR 1993
STUDIECIRKELN STUMMIS
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten