Registerkort Nr K11

Minnessten över Harry Nordlund stupad i Ynde, Sölvesborg

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)              Sölvesborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Invid Ynde rastplats Sölvesborg vid E 22
GPS-angivelse:                    56° 3’50.51″N 14°34’7.08″E

Inventerad
Namn:                                     Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                     2017-06-15

Historia
Harry Nordlund, född 15 juni 1922, död 3 april 1945, var en svensk flygare och den förste svenske pilot som dog i en luftstrid över svenskt territorium. Han blev nedskjuten i sitt plan, en J 20 av ett tyskt flygplan, en Dornier Do 24, den 3 april 1945.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –
Renovering (vid behov):    –

Vårdare
Namn:                                     Kallinge flygflottilj  (F 17)
Adress:                                    Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                       0457-47 10 00
Mail-adress:                         exp-f17@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit avtäckt
Text: VPL FURIR HARRY NORDLUND VID KUNGL. SKÅNSKA FLYGFLOTTILEN F 10 STÖRTADE INVID DENNA PLATS DEN 3 APRIL 1945
UNDER INGRIPANDE FÖR NEUTRALITESSKYDD SKÖTS HANS FLYGPLAN NED AV UTLÄNDSKT FLYG
FURIR NORDLUND ÄR DEN FÖRSTA SVENSKA PILOT SOM OMKOMMIT I EN LUFTSTRID ÖVER SVENSKT TERRITORIUM
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten