Registerkort Nr K10

Minnessten över helikopterolyckan 1997 i Ryd i Kallinge

Län                                          Blekinge

Kommun (motsv)             Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 F 17, i närheten av den nya helikopterhangaren
GPS-angivelse:                   N56°15’59” E15°16’40”

Inventerad
Namn:                                    Carl-Gustav Petersson, Ast Engqvist och fljförv Helena Ståhlgren
Datum:                                    2017-06-15

Historia: Helikopterolyckan i Ryd var en helikopterolycka vid det småländska samhället Ryd, Tingsryds kommun den 11 september 2007. Två helikoptrar av typen Bölkow Bo 105 tillhörande Helikopterflottiljen, Försvarsmakten och baserade på F 17 i Kallinge, med den svenska benämningen HKP 9A kolliderade i luften under en övning i transportflygning, varpå samtliga fyra personer ombord på helikoptrarna omkom. Samtliga fyra omkomna var officerare anställda av Försvarsmakten, kapten Mikael Hök (29), löjtnant Patrik Eriksson (36), kapten Hampus Angbjär (30) och löjtnant Markus Gertzén (27). De hade mellan 868 och 1988 timmars flygtid.

Ägare
Namn:                                    Försvarsmakten
Adress:                                   Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                     08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                          exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                  Kallinge flygflottilj  (F 17)
Adress:                                 Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                     0457-47 10 00
Mail-adress:                        exp-f17@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av natursten med en metallplatta
Text: RYD 2007-09-11
HELIKOPTERPILOTERNA KN MIKAEL HÖK  KN HAMPUS ANGBJÄR  LT MARCUS GERTZÉN LT PATRIK ERIKSSON
FÖR FRED OCH SÄKERHET GAV NI ERA LIV
I MINNET KOMMER NI DOCK ALLTID FÖRBLI LEVANDE
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten