Registerkort Nr K09

Veteranminnesmärke Skeppet i Karlskrona

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)               Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Utanför Amiralitetskyrkan Ulrica Pia
GPS-angivelse:                    N56°9’25” E15°35’27”

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
Konstverket har getts namnet Skeppet och skall också vara en minnesplats för Försvarsmaktens personal och veteraner.
Skeppet, som är vridbart, trots att det väger över två ton, vreds från 270 grader till 12, 5 grader, flottans bästa kurs enligt marininspektören. (12,5 grader från Karlskrona angöringsboj leder nämligen in i Karlskronabassängen).

 Ägare
Namn:                                       Fortifikationsverket
Adress:                                      Kungsgatan 43, Eskilstuna
Tfnnr:                                        010-44 44 000
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av högblank diabas (svart granit) har tillkommit genom en donation från familjen Tornerhjelm och är uppsatt 2013-05-31. På ovansidan finns en fördjupning i stenen. Den är formad så, att Amiralitetskyrkans dopskål skall passa och då kan platsen användas vid dop.
Konstnär: Pål Svensson
Text: Ingen
Informationsskylt: Nej

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten