Registerkort Nr K04

Minnessten över Blekinge bataljon i Bredåkra, Kallinge

Län                                           Blekinge

Kommun (motsv)             Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 F 17, nedanför officersmässen
GPS-angivelse:                  56°15’35.30″N 15°16’34.37″E

Inventerad
Namn:                                    Carl-Gustav Petersson,  Astor Engqvist och  fljförv Helena Ståhlgren
Datum:                                    2017-06-15

Historia
Blekinge bataljon uppsattes den 1 januari 1887 för att tjäna såsom stam för Blekinge läns beväring. Dess befäl togs huvudsakligen från det indragna Marinregementet, och stammanskapets styrka bestämdes till 300 man, vilken till förmån för Hallands bataljon något minskades enligt 1892 års urtima riksdagsbeslut. Bataljonen, vars chefsstation var Ronneby och mötesplats Bredåkra, vid nuvarande Ronneby flygplats.
Genom försvarsreformen 1901 kom bataljonen den 31 december 1901 att upphöra som självständigt förband. Istället kom den tillsammans med Smålands grenadjärkår (I 7) den 1 januari 1902 att bilda Karlskrona grenadjärregemente (I 7).

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):    –

Vårdare
Namn:                                        Kallinge flygflottilj  (F 17)
Adress:                                      Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                          0457-47 10 00
Mail-adress:                             exp-f17@mil.se

 Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: FOSTERLANDETS FÖRSVAR
VAPENÖVADES KGL BLEKINGE BATALJON ÅREN 1888 – 1901
Å BREDÅKRA LÄGERPLATS
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustaf Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten