Registerkort Nr I92

1925 Minnessten över Gustaf V:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Framför f d P 18 kanslihus
GPS-angivelse:                      N57°36’50.70″  E18°16’52.97″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Gotlands regemente besöktes 1925 av kung Gustaf V och drottning Victoria

 Ägare
Namn:                                        Osäkert. Gäller alla minnesstenarna utanför Kanslihuset
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                       Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesstenen av sandsten, 3,5 m hög med rak ovansida. 1,15 m bred och 0,22 m tjock. På sydöstra sidan finns en plan yta med nedanstående text.
Text: GUSTAF  VICTORIA  DEN 26 JUL 1925
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten