Registerkort Nr I91

Minnessten över Oscar I:s fanöverlämning till Gotlands Nationalbeväring på Visborgs slätt

Län                                            Gotland

Kommun (motsv)              Region Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  700 m NNV f d P 18 kanslihus
GPS-angivelse:                     N57°37’6.84″ E18°16’28.89″

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2017-07-31

Historia
Oscarsstenen är en minnessten på Visborgs slätt i Visby som restes av officerskåren vid Gotlands nationalbeväring till minne av den 14 juni 1854 då kung Oscar I till förbandet överlämnade tre fanor. Vid 100-årsjubileet av den första fanöverlämningen den 14 juni 1954 överlämnade chefen för armén på konungens befallning en ny fana. Till minne av detta försågs stenen på baksidan med en relief  av den nya fanan. Kung Gustaf VI Adolf skrev sitt namn på stenens baksida i samband med Gotlands nationalbevärings 150-årsjubileum den 28 maj 1961. Kung Carl XVI Gustaf skrev sitt namn på stenen 2002 då han överlämnade en ny fana. Platsen ligger ett par hundra meter från före detta Gotlands regemente (P 18).

Ägare
Namn:                                        Region Gotland
Adress:                                      Visborgsall+en 19, Visby
Tfnnr:                                         0498-26 90 00
Mail-adress                              regiongotland@gotland.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen är av kalksten och är cirka 5,4 meter hög, 1,8 meter bred vid basen och svagt avsmalnande uppåt samt 0,35 meter tjock. Stenen står direkt i marken på en plan, artificiell jordkulle, 13 x 13 meter och 0,7 meter hög. I varje hörn står en utåtriktad kanon på trälavett. Kullen omgärdas av stenstolpar sammanbundna med en järnkätting.
Text på västra sidan i förgyllt djuprelief mellan en kunglig krona och tre fanor i högrelief: OSCAR I 1854.
Text på östra sidan på tre infällda kalkstensplattor: Den översta (0,55 x 0,45 m) med välvd översida, har regementets fana i högrelief och över denna står i djuprelief  13.6.1954. På de två övriga plattorna (0,33 x 0,58 m) text i djuprelief: GUSTAF ADOLF 1961 respektive CARL GUSTAF 2002
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten