Registerkort Nr I10

1918 Minnessten över minolyckan i Skarnviken, Kräklingbo

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   5760 m NO Kräklingbo kyrka
GPS-angivelse:                      N57°28’25.76″  E18°47’24.53″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Under första världskriget genomfördes ett antal desarmeringar av ilandflutna minor. Det var i första hand personal ur Kustartilleriets detachement i Fårösund som utförde det riskfyllda arbetet.
Den 3 maj 1918 hade sergeanten Gunnar Janze beordrats till Skarnviken i Anga där en mina hittats. Vid arbetet med att desarmera minas detonerade den och Janze och en lantbrukare från Kräklingbo, Lars Jakobsson, förolyckades.
Senare har en minnessten satts upp för att hedra dessa gotländska hjältar.

Ägare
Namn:                                        ???
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Text över en mina i relief: PÅ DENNA PLATS FÖROLYCKADES VID OSKADLIGGÖRANDET AV EN ILANDFLUTEN MINA DEN 3 MAJ 1918 LARS JACOBSSON OCH GUNNAR JANZE
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten