Registerkort Nr I03

1866 Minnessten över Gotlands regementes Garda kompani
(I 18) på Gufridebacke

Län                                            Gotland

Kommun (motsv)               Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   560 m V Garda kyrka
GPS-angivelse:                      N57°19’1.14″  E18°34’22.35″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Garde kompani (Garda, Lye, Alskog och Etelhem socknar) i Gotlands Nationalbevärings Medel bataljon hade sin exercisplats på Guffride backe åren 1811 – 1886

 Ägare
Namn:                                        Garda Hembygdsförening??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum ??
Adress:                                       Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Stenen avtäcktes av chefen för I 18 överste Jan von Horn den 15 oktober 1961. Stenen är av kalksten, 2 m hög, 0,74 m bred och 0,2 m tjock. Stenen är fastgjuten i berget.
Text: Omkring korslagda sablar står GARDE över och COMPANI under. Längre ner står EXERCISPLATS FÖR ETELHEM  LYE  GARDE  ALSKOG S:NR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten