Registerkort Nr I02

1866 Minnessten över Gotlands regementes Klinte kompani på Klinteberget, Klinte

Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Uppe på Klinteberget
GPS-angivelse:                      N57°22’50.38″  E18°14’12.66″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Klinte kompani (Klinte och Fröjel socknar) ur Gotlands Nationalbevärings Medel Bataljon hade sin exercisplats på Klinteberget åren 1811 – 1886

 Ägare
Namn:                                        Klinte Hembygdsförening
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress                              stengunp@hotmail.com

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesmärket är av kalksten, 2,5 m hög, 1,1 m bred och 0,3 m tjock
Efter andra världskriget restes en minnessten mot skogen i öster genom Planteringsgillets försorg. Stenen avtäcktes av landshövding Erik Nylander den 14 oktober 1946.
Text: Under en bajonett och en sabel lagda i kors: TILL HEMBYGDENS FÖRSVAR ÖVADES KLINTE KOMPANI AV GOTLANDS NATIONALBEVÄRING PÅ DENNA PLATS SAMT Å SANDÅKERSRUM ÅREN 1813-1886
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten